Тежък дим

Тежък дим

Машината за тежък дим произвежда гъста и плътна мъгла, която стои ниско на земята за да създаде „Вървя по въздуха“ ефект и дава усещането за танц в облаците.